POMOST POZNANIA
Teresa Mucha
       Menu
 
  Strona główna
 
  O mnie
  Warsztaty i szkolenia
  Reiki
  Przyjęcia indywidualne
  Linki- Polecam
  Kontakt
  Galeria
  Myśli
  Cytaty Mądrych
  ad vocem
  Dykteryjki
  Klinika Dusz
nr konta: 29 1020 5558 0000 8102 3131 0107

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Prawem tych co mają jest dzielenie się z tymi którzy przyjąć zechcą.

Wyższe Światy

 

 

W każdy pierwszy poniedziałek miesiąca o godz.22:00 zapraszam wszystkich chętnych do uczestnictwa w ZBIOROWYM PRZEKAZIE ŚWIATŁA MIŁOŚCI

PIĘĆ STRUMIENI ŚWIATŁA:

- PRZEKAZ dla potrzebujących ludzi

- PRZEKAZ dla Ziemi i jej mieszkańców- zwierząt, roślin i minerałów

- PRZEKAZ na ZBIOROWĄ ŚWIADOMOŚĆ ZIEMSKĄ

- PRZEKAZ dla potrzebujących dusz

- PRZEKAZ na trudne sprawy nasze (uczestników)

Wystarczy usiąść w ciszy (każdy w swoim domu), mentalnie wyrazić wolę uczestnictwa w tym Kręgu Światła, sugeruję by zamknąć oczy, otworzyć swoje serca i wyobrazić sobie jak przez czakrę korony wpływa do nas Światło Miłości, jak wypełnia nasze serca i jak z tych serc płynie dalej, w przestrzeń, tam gdzie intencja prowadzi.

Ale oczywiście można inaczej, można medytować, można się modlić itp. i trwać w tym 15-30 min.

Jeśli uważasz, że to ma sens i że warto wejść do tej Rzeki Światła, zapraszam Cię.

Ja przewodnikiem jestem.

Najbliższy termin to - 09.04.2018 r.

 

Zapraszam na spotkania otwarte organizowane w ośrodkach zaprzyjaźnionych. Wykłady, które inspirowane są Myślą Wyższą, a celem ich jest przybliżyć człowiekowi wiedzę o nim samym, o jego wielowymiarowej strukturze, o mechanizmach jakie wpływają na nasze życie, o tym czym jest życie i co może zrobić człowiek by wiodło mu się lepiej oraz o tym czego aktualnie my jako ludzkość doświadczamy i dokąd idziemy. A całość jest ubogacona ZBIOROWYM PRZEKAZEM "PIĘĆ STRUMIENI ŚWIATŁA"(czyt.).Przekazy są aktem działania, wpływania na to by przemiany jakie się obecnie dokonują w skali Ziemi i pojedynczego człowieka miały przyjazne oblicze. Poprzez uczestnictwo w tych przekazach, pomożemy sobie, naszym bliskim i Ziemi.

 

 

SIŁĄ NASZYCH UCZUĆ I MYŚLI ZMIEŃMY NASZ ŚWIAT

 

 

ad vocem... uczestnictwa w ZBIOROWYM PRZEKAZIE ŚWIATŁA - PIĘĆ STRUMIENI ŚWIATŁA


Wobec pytań jakie w związku z tymi PRZEKAZAMI otrzymuję oraz w związku z tym , że dołączają do nas kolejne osoby chętne by uczestniczyć w naszych comiesięcznych spotkaniach w Kręgu Światła... myślę, że właściwym będzie uzupełnienie informacji podstawowej, komentarzem uzupełniającym...


Uczestnictwo w tych przekazach to pomoc dla Świata... dla Ziemi... dla Twojego otoczenia i wreszcie dla Ciebie i dla Twoich najbliższych... Jak to się odbywa ?... A więc... wystarczy, że w momencie... gdy zasiadasz do PRZEKAZU... mentalnie wyrazisz wolę przyłączenia się do niego... Zanim wejdziesz w stan skupienia... czy kontemplacji... czy jak kto woli... w stan modlitwy (do Ciebie należy wybór)... pomyśl i wyraź to w myślach... kogo chciałbyś dodatkowo objąć tymi PRZEKAZAMI... PIERWSZYM STRUMIENIEM...


PIERWSZY STRUMIEŃ, to PRZEKAZ dla ludzi... i ja jako przewodnik dbam o to, by tym przekazem byli objęci wszyscy uczestnicy tych PRZEKAZÓW, nasi partnerzy, nasze dzieci, rodzice, rodzeństwo... nasi sąsiedzi, przyjaciele nasi i nasi wrogowie (jeśli takich mamy)... Wymieniam tu też różne grupy potrzebujących... i na końcu wypowiadam taką maksymę "i niech tym PRZEKAZEM będą objęte wszystkie osoby dla których wołają wszyscy uczestnicy tego Kręgu"... i wystarczy, że Ty przystępując do PRZEKAZU... w myślach wymienisz osoby, które chcesz by były objęte tym Strumieniem... a tak się stanie...


DRUGI STRUMIEŃ ŚWIATŁA  (tu nic nie dodajemy od siebie) skierowany jest na Ziemię i sentencja jego brzmi : Niech spłynie na Ziemię Światło Miłości, niech ją przenika, otacza i ochrania... niech usunie z jej przestrzeni wszelki gruz energetyczny... niech Światło Miłości spłynie na Ziemię paletą pięknych jasnych barw... niech Światło Miłości przynosi Ziemi pokój... niech Światło Miłości przytuli do swego serca każde zwierzę, które zranił człowiek... niech Światło Miłości położy kres ubojowi rytualnemu... niech Światło Miłości skraca mękę cierpiącym zwierzętom... niech się spełnia naprawczy plan... niech Duch Odnowy spowije Ziemię... niech nastanie Świt...


TRZECI STRUMIEŃ (tu też nic nie dodajemy od siebie) jest skierowany na Zbiorową Świadomość Ziemi... Zbiorowa Świadomość Ziemi, to zbiór wszelkiej myśli, wszelkich wzorców, to zapis wydarzeń oraz całokształt wszelkich kreacji, zarówno myśli pierwotnych jak też wtórnych... które stanowią potencjał wszelkich kreacji możliwych do przejawienia oraz tych już przejawionych... Myśl jest sprawcza... i karmiona rośnie w siłę... nie każda myśl jest warta swej manifestacji... TRZECI STRUMIEŃ tych PRZEKAZÓW... jest tu działaniem zaradczym... i każdy uczestnik tych PRZEKAZÓW poprzez swoje uczestnictwo, przyczynia się do uzdrawiania wszelkich energetycznych złogów tej przestrzeni... Oczywiście w pierwszej kolejności uzdrawiany jest nasz osobisty wkład (balast)... następnie zbiorowości mniejsze takie jak rodzinna i inne środowiskowe... a jednocześnie uzdrawiana jest też nasza globalna zbiorowość... Warto w tym uczestniczyć... gdyby w ZBIOROWEJ ŚWIADOMOŚCI ZIEMSKIEJ... nie było np. wzorca... czyli myśli... zapisów... dotyczących... dajmy na to, narkomanii... to na Ziemi nie byłoby ani jednego narkomana... Tak to działa...


CZWARTY STRUMIEŃ... to PRZEKAZ dla tych co odeszli, a być może potrzebują pomocy... I ja tym PRZEKAZEM obejmuję różne grupy potrzebujących w Świecie Ducha... I każdy uczestnik Kręgu... może tu dodać prośbę o objęcie tym PRZEKAZEM... Dusz, ludzi których znaliśmy... a co do których, liczymy się z taką ewentualnością, że mogą tego wsparcia potrzebować... (np. ktoś niedawno odszedł... albo ktoś nagminnie Ci się od jakiegoś czasu śni... albo od jakiegoś czasu nagminnie jest obecny w Twoich myślach... itp.)... I tu też wystarczy na wstępie w myślach wyrazić tę intencję (przykładowa formuła... proszę żeby STRUMIENIEM dla Świata Ducha były objęte osoby : X, Y, Z...)


PIATY STRUMIEŃ... to strumień skierowany na trudne, bądź też jedynie ważne sprawy uczestników tego Kręgu... I w tym przypadku podobnie jak to było w intencji  Strumienia Pierwszego i Czwartego... wystarczy, że na wstępie... mentalnie je nakreślisz (w zwięzłym zarysie)... tak by było jasne, która ważna dla Ciebie sprawa ma być tym strumieniem objęta... Tu zalecam dobrze przemyśleć swoje zawołania, ponieważ nie możemy prosić o konkretne rozwiązania, a jedynie o PRZEKAZ na SPRAWĘ... o POMOC w SPRAWIE... Nie wolno wołać by np. PAN "X" zrobił tak jak ja chcę... albo by np. Pan "Y" mnie kochał... Słowem wszystko musi być zgodne z wartościami nadrzędnymi... W przeciwnym wypadku pomimo uczestnictwa czyjegoś w PRZEKAZIE , jego sprawy będą pominięte...
... Wszelkie nieczyste intencje powodują automatyczne wykluczenie z Kręgu osoby, która je generuje... W takim przypadku, pomimo wstępnej deklaracji... można nie być uczestnikiem tego Kręgu... A warto w nim być, ponieważ zgodnie z nadrzędną zasadą... by prawdziwie otrzymać... trzeba dać... Innej drogi do klejnotów Nieba - darów Światła nie ma... Tak więc na wstępie zanim przez Twoje SERCE popłyną dobroczynne STRUMIENIE ŚWIATŁA... najpierw Ty... niczym Święty Graal napełnisz się tym Światłem... następnie Twój dom... a potem popłyną STRUMIENIE ŚWIATŁA tam gdzie intencja prowadzi... A Ty w tym trwaj chociaż 15-20min.... ja jako przewodnik, zawsze jestem 30 min...

 

PS.
Informacje, które tu podaję odnoszą się jedynie do PRZEKAZÓW, które ja prowadzę... nie są to standardy obligatoryjne odnoszące się do wszelkich przekazów w ogóle.