POMOST POZNANIA
Teresa Mucha
       Menu
 
  Strona główna
 
  O mnie
  Warsztaty i szkolenia
  Reiki
  Przyjęcia indywidualne
  Linki- Polecam
  Kontakt
  Galeria
  Myśli
  Cytaty Mądrych
  ad vocem
  Dykteryjki
  Klinika Dusz
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 WYDARZENIA 11 WRZEŚNIA 2001 ROKU

/fragment z książki "MIASTA ŚWIATŁA"/

- W książce „Pozaziemskie Objawienia” zostało powiedziane, że po wydarzeniach 11 września 2001 roku, niektórzy ludzie zostali przeniesieni do tych właśnie miast, by otrzymywać nauki. Jakiego rodzaju są to nauki?

Nauki oparte są na wodnikowych wartościach. Ludzie ci uczą się, w jaki sposób żyć w synergii, dostrojeniu i równowadze z otoczeniem ochraniając jednocześnie ekosystem. Przekazywana im wiedza dotyczy również posiadanych już przez was odnawialnych źródeł energii, które wymagają tylko pewnych technologicznych dostosowań. Gdy ich dokonacie, będziecie w stanie, niskim kosztem, z niewyczerpujących się źródeł wytwarzać ogromne ilości energii. Przeniesieni dowiadują się, w jaki sposób ustanowić nową strukturę społeczną opierającą się na duchowej i ewolucyjnej odpowiedzialności. Uczą się żyć w sposób prosty, 30 Miasta Swiatła w ekonomicznym systemie opartym na równym podziale naturalnych źródeł oraz tego, jak w sposób harmonijny i konstruktywny dla przyszłej ekonomii, zabezpieczać kolektywne potrzeby. Wszyscy cieszą się takim samym wsparciem, ponieważ naszym celem jest dobro i łączna ewolucja całej cywilizacji. Przekazuje się im wiedzę o wartościach współpracy, wzajemnym szacunku oraz braterskich uczuciach dla wszystkich stworzeń i ludzkich istot, bez żadnego rozróżniania. Taki paradygmat zachowania oparty jest na duchowej wizji życia i połączeniu, które wszyscy mamy z procesem kosmicznej ewolucji. Boska i braterska miłość stanie się kamieniem węgielnym wszystkich przyszłych działań. Ich celem będzie dobrobyt i radość innych. Cel taki wynikać będzie z uświadomienia sobie, że będzie to miało wpływ na wasz postęp i duchowy dostatek. Innym aspektem edukacji jest dostrojenie i współpraca z elementami natury, które są strażnikami niższych królestw i pełnią obowiązki ochraniania ekosystemu waszej planety. Ludzie ci uczą się również, w jaki sposób stawać się częścią programów ewolucyjnych, którymi bardziej rozwinięte cywilizacje chcą podzielić się z przyszłymi ludźmi waszej planety. Zapytacie z pewnością czy do wewnętrznych miast przybywają również inne grupy ludzi, w czasie innych katastrof. Odpowiedź brzmi: tak, ale tylko ci, których kontrakt karmiczny na to zezwala. Wiele z ofiar wielkich kataklizmów zostało przetransportowanych przez statki Konfederacji. W naszych miastach, ich uszkodzone niższe ciała zostały naprawione. Pozostaną oni w zawieszeniu energetycznym, do czasu, gdy nowa Ziemia będzie mogła znów ich przyjąć.