POMOST POZNANIA
Teresa Mucha
       Menu
 
  Strona główna
 
  O mnie
  Warsztaty i szkolenia
  Reiki
  Przyjęcia indywidualne
  Linki- Polecam
  Kontakt
  Galeria
  Myśli
  Cytaty Mądrych
  ad vocem
  Dykteryjki
  Klinika Dusz
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gospodarka Dobra Wspólnego jest dogłębną odpowiedzią na kryzys współczesnego świata – krach finansowy, bezrobocie, ubóstwo, zmiany klimatyczne, negatywne aspekty globalizacji.

Bezwarunkowy dochód podstawowy, banki demokratyczne, zmniejszenie dysproporcji w zarobkach, krótszy czas pracy, wolny rok co dziesięć lat pracy, demokratyczny współudział pracowników w zarządzaniu firmą – czy wszystkie te rozwiązania są możliwe i mogą pojawić się w naszej rzeczywistości, we współczesnym systemie gospodarczym, opartym na bezwzględnym dążeniu do zysku, konkurencji oraz „wolnym rynku”?
Okazuje się że tak!!!
Alternatywny system światowej ekonomii oparty na zasadach wyniesionych ze zdrowych relacji międzyludzkich proponuje młody austriacki socjolog, profesor na Uniwersytecie w Wiedniu Christian Felber w swojej książce Gospodarka Dobra Wspólnego.
Opisane przez niego rozwiązania są nie tylko pobożnymi życzeniami naukowca-teoretyka, który karmi ludzi utopijną wizją szczęścia i radości. To dopracowany w szczegółach system zalet rynkowych oraz zasad, które wywołają zmiany na każdym poziomie życia społecznego, gospodarczego i politycznego.
Co ważne wiele z przedstawionych środków i rozwiązań już funkcjonuje w kilkuset doskonale prosperujących przedsiębiorstwach na świecie. Autor opisuje kilka takich spektakularnych przykładów.
Książka Christiana Felbera adekwatnie wpisuje się w nurt przemian na Ziemi, które promuje i wspiera swoimi książkami Wydawnictwo Biały Wiatr. Liczymy, że i ta pozycja wydatnie pomoże w tym procesie. Chcemy, aby dotarła do jak największej liczby odbiorców.
Więcej informacji o Gospodarce Dobra Wspólnego można uzyskać na stronach:


www.facebook.com/gdwpolska,
www.przedewszystkimczlowiek.pl