POMOST POZNANIA
Teresa Mucha
       Menu
 
  Strona główna
 
  O mnie
  Warsztaty i szkolenia
  Reiki
  Przyjęcia indywidualne
  Linki- Polecam
  Kontakt
  Galeria
  Myśli
  Cytaty Mądrych
  ad vocem
  Dykteryjki
  Klinika Dusz
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Strona 1  Strona 2  Strona 3  Strona 4  Strona 5 Strona 6  Strona 7  Strona 8  Strona 9  Strona 10  Strona 11

 

 Wszystkie prawdy głoszone przez innych... tak te zawarte w przekazach pisanych, jak też te głoszone słowem żywym... powinny być zweryfikowane przez wewnętrzny Świat człowieka.


Prawda jest żywa... wszystko co Prawdziwe żyje...

 

Dążenia są celem LUDZI... Nauka poznaniem prawdy o samym sobie... Wiedza jest tym czym jesteśmy...
Pozwólmy wiedzy zaistnieć w nas... Niech życie będzie MIŁOŚCIĄ zawartą w Odwiecznej Wiedzy Poznania...

Postrzeganie świata z perspektywy duchowej odpowiedzialności... to mądrość.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strona 1  Strona 2  Strona 3  Strona 4  Strona 5  Strona 6  Strona 7  Strona 8  Strona 9  Strona 10  Strona 11