POMOST POZNANIA
Teresa Mucha
       Menu
 
  Strona główna
 
  O mnie
  Warsztaty i szkolenia
  Reiki
  Przyjęcia indywidualne
  Linki- Polecam
  Kontakt
  Galeria
  Myśli
  Cytaty Mądrych
  ad vocem
  Dykteryjki
  Klinika Dusz
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Strona 1  Strona 2  Strona 3  Strona 4  Strona 5 Strona 6  Strona 7  Strona 8  Strona 9  Strona 10  Strona 11

 

 Wszystkie prawdy głoszone przez innych... tak te zawarte w przekazach pisanych, jak też te głoszone słowem żywym... powinny być zweryfikowane przez wewnętrzny Świat człowieka.


Prawda jest żywa... wszystko co Prawdziwe żyje...

 

Dążenia są celem LUDZI... Nauka poznaniem prawdy o samym sobie... Wiedza jest tym czym jesteśmy...
Pozwólmy wiedzy zaistnieć w nas... Niech życie będzie MIŁOŚCIĄ zawartą w Odwiecznej Wiedzy Poznania...

Postrzeganie świata z perspektywy duchowej odpowiedzialności... to mądrość.

... Duchowość... to uczuciowość... to otwarcie się na drugiego człowieka... to aktywna wrażliwość w odbiorze Świata... to również dążenie do PRAWDY i ZYCIE W ZGODZIE Z NIĄ... ale jest w tym też akceptacja DROGI... albowiem DUCHOWOŚĆ, to STAWANIE SIĘ... to PROCES, w którym uśmiech, łzy i cisza tworzą SPEKTAKL...

... Rozwój świadomości, nie jest aktem kreacji... jest aktem odkrywania Prawdy o sobie...

... Dziś bądź dniem, którego wszyscy szukają...

... Pośród łez nie znajdziesz siebie... w ciszy... dotyku swej Prawdy szukaj... Ból nie jest chwałą... to jego pokonywanie nagrodę przynosi...

... jesteś jak RÓŻA... masz wiele płatków...

... W swej Prawdzie jesteś jak Bóg... masz naturę wieloosobową...

... Obłokiem jesteś...

Jesteś planem... stań się potokiem spełnienia...

... obyśmy nigdy nie tęsknili za trawą...

Trzeba Ci dłonie położyć na ziemi.
Gdy poczujesz jej bicie , uniesiesz się ponad sprawy proste, choć tak doskwierające.

Kochać, to nie znaczy zgadzać się na zło.... Wór pereł może okazać się zbyt ciężki dla aniołka... i może być trudny do udźwignięcia...... Czym jest mistyczne doznanie... wie tylko ten, kto tego choćby raz doświadczył... bo tak jak nie da się wyrazić słowem tego, jak pachnie róża... tak też nie ma słów, które oddałyby głębię mistycznych przeżyć...... Problemy dzieci... ich słabości-wyzwania... rosną razem z nimi... Nie warto ich lekceważyć...... Kamień rzucony musi upaść...... Obyśmy nigdy nie tęsknili za trawą...... Prawdziwe tworzenie, wyłania się z wewnętrznej ciszy...... Historia pojedynczego człowieka, to historia świata...... Gdy na rumaku siedzi jeździec bez głowy, to każda podróż może być trudna...... Życie jest wystarczająco wzniosłe, jeśli żyje się wedle prawideł wzniosłych...... Zwycięzcami są jedynie Ci, którzy podjęli walkę...... Łatki przydawać niewinnym, to nie to samo, co wiedzę szerzyć...


Strona 1  Strona 2  Strona 3  Strona 4  Strona 5  Strona 6  Strona 7  Strona 8  Strona 9  Strona 10  Strona 11