POMOST POZNANIA
Teresa Mucha
       Menu
 
  Strona główna
 
  O mnie
  Warsztaty i szkolenia
  Reiki
  Przyjęcia indywidualne
  Linki- Polecam
  Kontakt
  Galeria
  Myśli
  Cytaty Mądrych
  ad vocem
  Dykteryjki
  Klinika Dusz
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Strona 1  Strona 3  Strona 4  Strona 5  Strona 6  Strona 7  Strona 8  Strona 9  Strona 10   Strona 11  Strona 12

 ... Duchowość, to piękno bycia... to świadome życie wedle wartości Nieba... to płynięcie przez ten ziemski szlak, nie tyle w obłokach, co w wibracji Nieba... może nie tyle w tych wibracjach, co dążenie do tych wibracji...

DO SNU UTULANI PRZEZ PRZEPRAWY ŻYCIA,
ZASYPIAJĄ BOJĄC SIĘ UTRATY SWEGO CIEPŁA...
I SAMI NIE WIEDZĄ CZEMU W ŚNIE TYM SZUKAJĄ USPOKOJENIA...
BYĆ MOŻE, OCZAROWANI BLASKAMI NIEBA, zobaczyć chcą siebie
w lepszym kolorze, niźli ten jakim obdarowuje ich ZIEMIA...


Czy napoisz serce dotykiem rosy ?
Czy uwolnisz się od więzów tkwiąc w nich ?
Czy ulecisz, mimo, że mocno ZIEMI trzymają się ręce ?
Czy zapłoniesz światłem szukając ciemności ?...

... Iluż lat trzeba, by urodziło się ŻYCIE bez KROPEL, bez więzów, bez obciążeń smutku...
Iluż lat trzeba, by czekanie nie trwało wieki, tylko chwilę...
Iluż udręczeń, iluż dni bez szczęścia...

Nie warto czekać.
Trzeba iść szybciej,
mocniej, dalej głębiej
do swego SERCA.

... Dla prawdziwego poznania, w poszukiwaniach swych, trzeba oderwać nos od Ziemi...... W odwodnionej ciszy, pozbawionej NALECIAŁOŚCI DAWNYCH LAT, usłysz SIEBIE...

... Rozwijasz się... jesteś kwiatem, który rozkwita NIE TYLKO DLA SIEBIE...


... rozmowa w miłości :
- dlaczego tyle jesz ?... bo masz jakieś niezaspokojone potrzeby...
- i co z tym można zrobić ?
- trzeba je zaspokoić... albo się od nich uwolnić...


... co dzień świeci słońce, wschodzi i zachodzi... i możesz to oglądać, albo nie... możesz otoczyć się pięknem...

Każde pytanie otwiera nowe drzwi do poznania.

Nie znaleźć nie jest grzechem, grzechem jest nie szukać.

Dwa fundamentalne wskazania: OCZYSZCZANIE i PRZEKAZY (WCHŁONĄĆ DOBRO).

Im więcej wiedzy, tym większa odpowiedzialność za myśli, słowa i czyny.

Nie można osiągnąć sukcesu, kiedy oczekujemy klęski.

Opowiadajcie się zawsze po stronie dobra.

Ciało jest zewnętrznym przejawem ducha.

Intuicja jest mową ducha.

Jeśli nie marzymy, to pozwalamy, by w naszym życiu realizowały się cudze scenariusze (myśli).

Pośpiech pozbawia nas przyjemności.

Wybaczyć, to znaczy uwolnić się od bólu.

      Przypadki to wiedza nieodczytana.

Mądrość objawia się jedynie przez dobro.

Niech mądrość jest naszym heroldem.

Nadmiar kładzie się cieniem na jakości.

POCIĄG PRZEMIANY powiezie jedynie tych, którzy zechcą do niego wejść.

Źródłem naszej mądrości i naszej siły, jest nasz cień.

Mądrość na głupocie się rodzi.

Wybór to kreacja rzeczywistości.

Nie wszystkie PERŁY są do rozdania, wszystkie są do dzielenia się nimi.

Jakie myśli taki los,

  piękne tworzy piękne,

  zmiana tworzy zmianę

  i tylko głupcy boją się

  dotyku DUCHA PRZEMIANY.

Wdzięczność to wiara w sukces.

Wdzięczność to forma samowsparcia.

Nie myśl o tym, czego Ci brak,  pomyśl co możesz zrobić  z tym co masz.

Aby otrzymać, nie ma innej drogi jak poprzez dawanie.

 Strona 1  Strona 3  Strona 4  Strona 5  Strona 6  Strona 7  Strona 8  Strona 9  Strona 10   Strona 11   Strona 12