POMOST POZNANIA
Teresa Mucha
       Menu
 
  Strona główna
 
  O mnie
  Warsztaty i szkolenia
  Reiki
  Przyjęcia indywidualne
  Linki- Polecam
  Kontakt
  Galeria
  Myśli
  Cytaty Mądrych
  ad vocem
  Dykteryjki
  Klinika Dusz
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 

REIKI... pradawna wiedza powtórnie darowana światu przez Mikao Usui...

REIKI JEST METODĄ NATURALNEGO UZDRAWIANIA OPARTĄ NA DUCHOWEJ SILE WSZECHŚWIATA I SZTUKĄ JEJ POZYSKIWANIA I UŻYTKOWANIA

KURS REIKI I stopień


Zgodnie z tradycją nauka REIKI w systemie Usui jest stopniowana.
I stopień - odbywa się na dwóch kilkugodzinnych spotkaniach. W tym czasie uczestnicy otrzymują podstawową wiedzę przekazaną przez doktora Mikao Usui oraz wypływającą z własnego doświadczenia Mistrza. W trakcie zajęć ma miejsce nauczanie doświadczania REIKI. Uczestnik w bezpośrednim kontakcie z Mistrzem poddawany jest czterem inicjacjom. Ich celem jest:

- przekaz mocy,

- dostęp do potencjału, dziedzictwa Reiki,

- otwarcie się na REIKI, na siebie samego i innych,

-oczyszczenie swojego kontaktu ze Źródłem,

-aktywizacja dążenia do własnego wewnętrznego rozwoju,

- utrwalenie całego procesu jaki rozpoczął się w trakcie spotkania.

Cena kursu: 300 zł


Kurs Reiki II stopień

Poszerza percepcję osoby po pierwszym stopniu oraz daje jej możliwości działania poza czasem i przestrzenią. Jednocześnie przebudowuje człowieka od wewnątrz w sferze emocjonalnej, psychicznej. Twoja łączność z energią REIKI zostaje pogłębiona, przepływ energii zwiększony, ze względu na to wskazana jest minimalna 3 miesięczna praktyka z możliwościami uzyskanymi na I stopniu. Chodzi o adaptację systemu energetycznego do zwiększonego przepływu energii. W czasie zajęć, w procesie inicjacyjnym, uczestnicy otrzymują specjalne narzędzia do pracy z energią...  SYMBOLE REIKI...

Symbole... żywioł wiedzy prawdziwej...

Wiedza prawdziwa w symbolach się skrywa...

Cena kursu: 450 zł

Mistrz Uzdrowiciel

To dogłębne wejście w energię Reiki, to wejście w wibracje mistrzowskie. Adept otrzymuje symbol mistrzowski, by go wspierał w jego osobistym rozwoju i w jego praktykach uzdrowicielskich. Symbol mistrzowski jest pomostem, który łączy nas z naszą wyższą jaźnią, co sprawia, że działamy już z innej, wyższej płaszczyzny.

Koszt: 1500zł (1200zł dla osób, które przyjęły z rąk moich niższe wtajemniczenia)

Mistrz Reiki Usui

To pogłębienie doświadczeń w Reiki, to wtajemniczenie w symbole, to pogłębiony kontakt z własnym wnętrzem, to aktywacja własnego potencjału wewnętrznego, to większa skuteczność w działaniu…

Mistrz Reiki Usui- to nie kurs, to nie szkolenie, to wspólna praca, to praktyka u mego boku. I gdy adept jest gotów, to wtedy jest ten czas , kiedy następuje uroczyste uzyskanie uprawnień do pełnego mistrzostwa.  Nowy Mistrz otrzymuje zobowiązanie do życia zgodnie z zasadami etyki mistrzowskiej i od tej chwili samodzielnie już tworzy swoja mistrzowską historię... 

MISTRZEM jest ten, który wychodzi poza granice wiedzy zgromadzonej i przenika w przestrzeń wiedzy czystej...

Z A P R A S Z A M

Filary filozofii Reiki

Reiki to metoda naturalnego uzdrawiania opracowana przez Mikao Usui... ale nade wszystko jest to system nauczania oraz filozofia życia oparta na filarach Reiki. Te filary to reguły, zasady, które mają swoją głębię... swój wewnętrzny wymiar... Jeżeli zadamy sobie trud i zanurzymy się w ich potencjale... to odkryją one przed nami swoją wewnętrzną naturę... swoje prawdziwe przesłanie... I tak z pozornego banału wyłoni się mądrość.

Przeczytajmy, co mówił o tych zasadach sam Mikao Usui, odkrywca Reiki, prawie 100 lat temu...


„Otrzymaliśmy od Cesarza Meiji zasady (5 zasad Reiki), z którymi z wdzięcznością żyjemy.
Aby ludzkość osiągnęła odpowiednią duchową ścieżkę, musimy żyć zgodnie z tymi zasadami. Znaczy to, że musimy się uczyć oraz rozwijać naszego ducha i ciało. Aby tego dokonać najpierw uzdrawiamy ducha. Później czynimy zdrowym ciało. Kiedy nasz umysł znajdzie się na zdrowej drodze uczciwości i powagi, to ciało samo stanie się zupełnie zdrowe. Tak więc umysł i ciało stają się jednością, a nasze życie przebiega w pokoju i radości. Uzdrawiamy siebie i innych podnosząc i wzmacniając radość życia naszą i innych. Oto cel Metody Reiki.”

 

Kyo dake wa okura-na /Właśnie dziś nie złość się/

Kyo dake wa shin paisu-na /Właśnie dziś nie martw się/

Kyo dake wa hito ni shinsetsu ni /Właśnie dziś szanuj wszelkie stworzenie

Kyo dake wa nariwai o hage me /Wlaśnie dziś uczciwie i wytrwale pracuj (nad sobą)/

Kyo dake wa kansha shite /Właśnie dziś bądż wdzięczny (za wszystko co posiadasz)/

 

 

Reiki... jak to się zaczęło?

W świecie zachodnim powszechnie znana jest legenda o doktorze Micao Usui, który jakoby był rektorem na chrześcijańskim uniwersytecie w Kyoto i któregoś razu jeden z jego uczniów zadał mu pytanie o uzdrowienia ja
kie czynił Jezus. Zapytał go, czy wie jak to się odbywało. Niestety Usui nie znał odpowiedzi na to pytanie i jako ambitny nauczyciel, zainspirowany mądrym pytaniem postanowił znaleźć na nie odpowiedź. Wyruszył szlakiem Jezusa, i tu legenda łączy się z prawdą. A jaka jest prawda o Usui? Od czasu śmierci Usui, świat zrobił olbrzymi krok do przodu, technika poczyniła niesamowite postępy, które dały ludziom ogromne możliwości dalekiego podróżowania, świat stał się mniejszy. Adepci tego systemu, mistrzowie Reiki zapragnęli uzupełnić swą wiedzę wiedzą ze źródła, udali się do Japonii. Tam odnaleźli jego grób, szkoły, które są kontynuatorami jego nauk, dotarli do różnych zapisków. Efektem ich pracy jest prawda o życiu Micao Usui, który urodził się w Gifu 15-tego sierpnia 1865 w rodzinie...

... Przełomowym wydarzeniem w jego życiu była ciężka choroba cholera, na którą zapadł w roku 1892, podczas wielkiej epidemii, która zaatakowała Japonię. W tym czasie miały miejsce jego doświadczenia z pogranicza śmierci, w których doświadczał wizji Wielkiego Centralnego Buddy, który udzielał mu nauk. Wiedział, że mówiły one o darze uzdrawiania. Takie doświadczenia zawsze wprowadzają wielkie zmiany w życie człowieka, zmuszają do rozważań... jakby wołają o ciąg dalszy... Tak też było z Usui, te przeżycia przesądziły o jego przyszłości, zainicjowały jego nową drogę...


... Potrzeba opracowania systemu nauczania i filozofii Reiki zrodziła się w Mikao Usui jako konsekwencja jego praktyk uzdrowicielskich... Zauważył on bowiem, że samo uzdrawianie... bez zmiany postawy życiowej... bez weryfikacji swojego systemu wartości... bez zmiany fałszywych przekonań... nie przynosi trwałych sukcesów terapeutycznych... Brak troski o uczucia... negatywne nawyki, które wykształcili w sobie ludzie... wiara w ślepy los... oraz defetyzm jako postawa życiowa... to źródła chorób... i wielcy budowniczy doświadczeń smutnych... Zajmując się jedynie chorobą, czy też problemami ludzi... nie uwzględniając tego co stanowi ich przyczynę... jest jak wycieranie kałuży bez zakręcenia kranu z którego leje się woda... I tak bazując na swych doświadczeniach Usui opracował system nauczania, którego kanwę stanowi filozofia zawarta w pięciu podstawowych regułach... filarach Reiki... a które to powinny stanowić oparcie dla zmiany nawyków życiowych i zmiany filozofii życia adepta nauki w Reiki Usui...


Tekst z grobowca Mikao Usui Sensei Reiki

Ten, kto uczy się i pracuje uczciwie nad sobą, nad rozwojem swego ciała i ducha aby stać się lepszym, jest człowiekiem wielkiego ducha. Ludzi, którzy tak postępują dla dobra innych aby wskazywać im drogę i czynić dobro, nazywamy mistrzami. Jednym z tych mistrzów był dr Usui. On przekazał wielu ludziom reiki. Wiele osób zwracało się do niego z prośbą o naukę i uzdrowienie. Jego pierwsze imię było Mikaomi, drugie Gyoho.

 

zdjęcie pochodzi ze strony :   https://www.piotrgorski.pl/kursy-szkolenia-reiki/tekst-z-grobowca-mikao-usui-sensei-reiki/

W temacie Reiki...

 Aktywne serce, czyste ręce i myśli pełne światła - to są przymioty prawdziwego adepta filozofii Reki

O filozofii Reiki...


Wejdźmy w rozważania zawarte w potencjale pierwszego filaru... Właśnie dziś nie złość się /Kyo dake wa okura-na/

... Jakże często rozdrapujemy swoje duchowe rany... jak bardzo pielęgnujemy swoje wspomnienia pełne bólu, żalu i urazy... Nie pozwalamy im odejść do niebytu... A to one są budulcem potencjału dla chorób i są siłą inspirującą dla doświadczeń trudnych... Należy zdać sobie sprawę z tego, że to my jesteśmy jedynymi karmicielami tych kreacji... Energia, którą trwonimy na pielęgnację tych ran mogłaby być zużyta na tworzenie dobra... Wystarczy zmienić stosunek do tego co było... pozwolić, niech zrodzi się z tych trudnych doświadczeń mądrość... bo to ona była ich celem... Tę mądrość należy sobie przyswoić i będąc bogatszym o jej dostatek, zwrócić się w twórczą, mądrą przyszłość...
I tak z niby banału wyłania się mądrość...

 Czy Metoda Reiki uzdrawia tylko choroby?


Nie, Reiki może również uzdrawiać złe nawyki, zaburzenia psychiczne takie jak rozpacz, słabości charakteru, strach, trudności w podejmowaniu decyzji oraz nerwowość.
Przy pomocy energii Reiki duch zbliża się do Boga lub Buddy. W ten sposób uzdrawianie naszych współbliźnich staje się celem naszego życia, a przez podobieństwo do Buddy uszczęśliwiamy siebie i innych.


(Oryginalna odpowiedź udzielona przez Mikao Usui.)

"Kiedy otwierają się ludzki umysły, znikają blokady, jakie są ludziom tutaj narzucone."


[Zaświat - Marta o Reiki]

... Jeszcze o moim Reiki

 Reiki to filozofia... to Droga... to Moc... to potencjał, który w swej naturze, jak wszystko co prawdziwe, jest wielowymiarowe... Nie da się ująć je w słowa... Reiki jest niczym wiatr... nie widzisz go, ale go doświadczasz... odczuwasz jego działanie... obserwujesz skutki tego działania... Reiki to mój wybór... to moje życie... Prawdziwe Reiki objawia się w działaniu... jeśli zaprosimy je do działania... i jeśli nie będziemy go "upiększać"... Nie poprawia się tego co dobre... bo takie próby zwykle są ogałacaniem... I choć po takich samowolnych rekonstrukcjach... wielu wciąż powołuje się na autorytet i dziedzictwo Mikao Usui... to jednak jest to już jedynie pustosłowie... Wiem, że tak jest...

Reiki jest metodą bardzo prostą... dostępną dla każdego... może wspierać wszystkie techniki... sama wsparcia nie potrzebując... Reiki nie kłóci się z żadną religią... wspiera każdą drogę... jest energią rozwoju... Jako energia ma charakter inkluzywny i jest wielkim kreatorem naszej rzeczywistości... kreatorem o nieograniczonym spektrum możliwości... Jedynie dobro czyni...

 Reiki jest nawiązaniem kontaktu z wyższymi stanami naszej Istoty... to aktywacja wewnętrznego potencjału... to inicjacja wewnętrznej jedności...

Kto ma Reiki, ten ma klucz do udanego życia... pod warunkiem, że ten klucz będzie regularnie używany... aktywowany.
Reiki wychodząc na przeciw potrzebom Twoim (tym, które wyraziłeś w intencji, zapraszając Reiki do działania)... niczym cudowny kamień, rzucony w wody życia, tworzy dobroczynne, aktywne fale Twej przemiany... Twego wzrastania.


Energia Reiki, to wielowymiarowy inteligentny transmutator sięgający przyczyny... to alchemiczna moc... to posłaniec i wykonawca idei... idei, która winna być mądrze zwerbalizowana w umyśle posługującego się nią człowieka...

Reiki to również fizjoterapia... podstawowy zabieg Reiki... to bio-masaż (masaż energetyczny).

Pomaganie to przywilej... a nie utrapienie... to wyróżnienie od losu.

Daj... a weźmiesz...


REIKI... szlachetny system pracy z energią życiową i droga samorealizacji... dla tych, którzy zechcą...


Reiki nie uzdrawia choroby, lecz człowieka.

... Nie ma chorób nieuleczalnych... bywają jedynie chorzy, którym trudno pomóc... i bywa też tak, że nie każdy może temu choremu pomóc... co wynika z poziomu względem, którego zaistniała przyczyna, oraz z poziomu wibracyjnego uzdrowiciela, jak też z prerogatyw jakie on otrzymał...

 

O wolnej woli w Reiki

Czerpiąc z potencjału Reiki, możesz wpływać na wszystkie sfery swego życia... ale pamiętaj, że żyjesz w strefie wolnej woli... tu jest królestwo Twoje... Reiki nie jest nachalna... nie uczyni dla Ciebie nic, dopóty nie przywołasz ją wolą swoją... Drzwi, które dla niej uchylisz będą wyznacznikiem mocy dla niej... To Twoja wiara, Twoje przekonania przekładają się na szerokość uchylenia tych drzwi... Twoja wiara, to moc... tylko praktyka czyni mistrza...
... I pamiętaj, że strefa Twej woli kończy się tam, gdzie zaczyna się strefa woli drugiego człowieka...

 

O pomaganiu...

Pomagaj... kiedy Twoje pomaganie jest pożądane... Nie pragnij pomagać... bo to oznacza, że wybrałeś dla siebie rolę uprzywilejowaną... To oznacza, że dla zaspokajania Twych potrzeb, potrzebni są Ci, którzy będą potrzebowali Twego pomagania... Pragnij dla innych tego... czego pragniesz dla siebie... Czyń wszystko co uczynić możesz, by jak najmniej było tych co pomagania potrzebują...

Nie pragnij pomagać... byś sam nie stworzył dla siebie rzeczywistość.... gdzie pomagania innych będziesz potrzebował...

Pomagaj... kiedy na Twej drodze staną Ci, którzy Twej pomocy potrzebować będą...

Imperatyw bycia dobrym tkwi w głębinach każdego człowieka... Reiki jako Uniwersalna Energia Życia, twórcza i pozytywna... wzmacnia człowieka i sprawia, że ten zewnętrzny zew przebija się na płaszczyzny życia ludzkim okiem dostrzegalne... Reiki oczyszcza serce człowieka... uwalnia od nienawiści, uprzedzeń, zgorzknienia... Pobudza zdolność kochania siebie i innych... leczy rany duszy i ciała... Po spotkaniu z Reiki człowiek nie wstydzi się być dobrym... i z szacunkiem traktować spotykanych w życiu ludzi... Splendor przenika wszystkie płaszczyzny życia tegoż człowieka, czyniąc je życiem godnym...


O wizualizacji i zabiegu

... Obcując z Reiki uaktywniasz swoje zmysły Ducha... z czasem wizualizacja pojawia się spontanicznie podczas niemalże wszystkich praktyk Reiki (a u niektórych od początku) ... jako, że zawsze możesz swym działaniem, wkroczyć w te wizje... pamiętaj, by na końcu zawsze było DOBRE... nigdy nie kończymy żadnych praktyk w trudnym momencie... to ważne...

 

DLACZEGO nie zawsze czuję, że Reiki płynie ? /pytanie uczestniczki szkoleń/

Reiki płynie zawsze, kiedy zwrócisz się o to... ponieważ otrzymałaś dostęp do tego potencjału... ale nie zawsze jest tak samo... Jest wiele czynników wpływających na odczuwanie przebiegu zabiegu... Twoja kondycja też każdego dnia jest inna... raz jesteś bardziej otwarta innym razem możesz być bardziej rozproszona... Gonitwa myśli może osłabiać percepcję zabiegu... warunki zewnętrzne, w których odbywa się zabieg oraz zależności związane z biorcą Reiki, też mogą mieć wpływ na Twoje odczucia... Ponadto, to jednak praktyka czyni mistrza... więc trzeba dać sobie czas na efektywność doznań... Największy jednak wpływ na intensywność Twoich działań (nie koniecznie na odczuwane doznania towarzyszące... aczkolwiek też) ma "gassho"... czyli żar serca... czyli Twoje zaangażowanie... Może teżż być tak, że po prostu tego potrzebujesz... A więc może np.z jakiś powodów masz poczuć niedosyt... może właśnie masz dać wyraz Twego zaufania... Zaufaj i dalej idź... Im więcej cegieł... tym większy zbudujesz dom... Ale choćbyś osiągnęła szczyty... to i tak nigdy nie będzie tak samo... Twoja wiara wygeneruje nagrodę... Zobaczysz ile pięknych doświadczeń na Ciebie czeka... ile satysfakcji z dobra w którym dane Ci było uczestniczyć... Te chwile warto pamiętać... bo pamięć o nich przekłada się na Twoją skuteczność... choć czynników na nią wpływających jest więcej... Pamiętajmy, że Reiki jest energią rozwoju... ale trzeba z nią pracować... a to jest proces... Zaufaj i dalej idź... pozwól sobie otrzymać więcej... poznawaj Reiki... poznaj siebie...

*

Reiki dla wędrowca jest Światłem we mgle... jest też mgłą... która swym dobrem go przenika... A im dalej idziesz tym bliżej jesteś Światła... i tym więcej dobra tej mgły wchłaniasz... Wędrówka w tej mgle sprawia, że niepostrzeżenie stajesz się jej dobrem syty... Reiki pozwala lepiej zrozumieć siebie... nasze otoczenie... i nasze związki z otaczającą nas rzeczywistością...

 

Reiki... a biologiczny zegar

Mając do dyspozycji potencjał Reiki, łatwiej niż myślisz, możesz sprawić... by Twój biologiczny zegar, bił na Twoją korzyść... zgodnie z Twoim planem... musisz jedynie tego chcieć i po to sięgnąć...
... Z pomocą kluczy drugiego stopnia łatwiej Ci będzie zmienić swoje przekonania i oprzeć się sile zbiorowych dogmatów... jeśli nie dysponujesz potencjałem drugiego stopnia... to oczywiście też możesz podjąć się tego przeprogramowania... lecz musisz być bardziej czujna/y przy formułowaniu swojej intencji... dobrze jest też w tych działaniach (w obu przypadkach) wesprzeć się pozytywną wizualizacją... udane zdjęcie z przeszłości, które wywołuje uśmiech na Twojej twarzy i dobrze Ci się kojarzy, może być tu bardzo pomocne... niech zawsze jest na widocznym miejscu... zerkaj na nie często... niech Twoja podświadomość się z nim oswoi... niech się go na nowo nauczy...

Nie wystarczy jednak jedynie mieć dostęp do potencjału Reiki... jeszcze trzeba go używać.

 
Czy należy robić Reiki umierającemu ?

Nie... wbrew temu jak niektórzy nauczają... nie należy... Energia ReiKi jest synergią dwóch potencjałów... jeden z nich to energia Rei... a drugi to energia Ki... Energia Ki jest ściśle związana z naszym ziemskim życiem i jako taka wzmacnia ona zakotwiczenie człowieka w jego ziemskiej rzeczywistości... Posłużenie się w tych okolicznościach pełnym Reiki, utrudnia w swej konsekwencji, uwolnienie się umierającego... opóźnia jego przejście do Świata Ducha... a to zawsze oznacza niepotrzebne cierpienie... W takich okolicznościach można posłużyć się jedynie energią Rei... czyli Światłem... które zawsze w tych okolicznościach jest bardzo pomocne... podpowiadam wtedy jedynie Światło...


ad vocem... diagnozowania

... Potrzeba diagnozowania, to egotyczna potrzeba... niczemu dobremu nie służy... często jest to imputowanie komuś problemu... taka sugestia bywa, że żyje swoim życiem... jest to działanie obciążające... ale oczywiście zarówno diagnozujący, jak też diagnozowany, siebie potrzebują...

... My w Reiki nie zajmujemy się diagnozowaniem... cała energia zabiegu jest skierowana na uzdrowienie... na doenergetyzowanie... Ale oczywiście, jeżeli w czasie zabiegu pojawi się komunikat, który można uznać za diagnozę... to wykorzystujemy go dla dobra zabiegu... by wesprzeć uzdrowienie... to intuicja prowadzącego zabieg powinna mu podpowiedzieć jak skorzystać z otrzymanej informacji...

ad vocem... pytanie: jakie są różnice między inicjacją reiki na odległość a osobiście ?... na laicki rozum, osobiście jest pewniejsze, na otwarty sposób myślenia, dla Reki nie ma barier...

Reiki nie ma barier, ale Reiki ma zasady. Nauka w Reiki jest przekazywana na zasadzie wtajemniczenia i w bezpośrednim kontakcie ucznia z mistrzem... takie zasady ustanowił Usui. I jeśli ktoś ignoruje te zasady, to powinien sobie zadać pytanie : czy wciąż jest w systemie Reiki Mikao Usui ?... z mojej wiedzy wynika (a jest to wiedza ze Źródła), że niekoniecznie... Ponadto dodam, że inicjacja to zdecydowanie coś więcej niż tylko przekaz energii... Jedną z podstawowych zasad, nie tylko w Reiki, jest zasada "jak traktujesz, tak jesteś traktowany"... po byle co sięgasz... byle co masz... Inicjacja w Reiki, to doświadczenie mistyczne z udziałem Światów Wzniosłych... i wiem, że bez tego udziału nic wartościowego zadziać się nie może... I wiem też... że tak przy komercyjnych, jak też przy dyletanckich zachowaniach, nie można liczyć na udział Wyższych Światów w tych ceremoniach.. A bez tego udziału, całe to medialne widowisko jest jedynie kuglarstwem... Dodam jeszcze, że zdarzyło mi się spotkać osoby, po takich medialnych "ceremoniach" i nic nie wskazywało na to, że przyjęli oni inicjacje w Reiki... u niektórych natomiast był chaos, nie tylko energetyczny... Wiem, że Usui nie autoryzuje żadnych inkrustacji... żadnych innowatorskich pomysłów... Usui urodził się dla tej sprawy i tylko pycha lub głupota i cynizm dyletantów mogą tworzyć tak odbiegające od podstawowych zasad scenariusze... Życie to sztuka wyborów... i to dotyczy zarówno tych prawie-mistrzów, jak też prawie-adeptów szukających dróg na skróty...


Istnieją ludzie, którzy łowią ryby... i tacy, którzy tylko mącą wodę...
[przysłowie chińskie]

 
O nadużyciach, czyli o tym czym Reiki nie jest.

Ci co nałożyli na prawdę Reiki swoją prawdę, swoją filozofię... dopuścili się inkrustacji... tworząc swoje osobiste dzieło... Nie jest to Reiki prawdziwe...
Ci co mówią... że Reiki może zrobić krzywdę... mylą się... To jedynie człowiek, którego usta powołują się na Reiki, a dłonie jego są puste... może dopuszczać się marności... czerpiąc jednak z zupełnie innego źródła...
Reiki nie jest spolaryzowane... Prawdziwe Reiki pochodzi ze Źródła... które jest poza wszelką polaryzacją... Prawdziwe Reiki jest inteligentne i jedynie Dobro czyni...

"Kto ma dostęp do źródła, nie czerpie z kałuży"
[Leonardo da Vinci]